Tag Archives: video

Film kan underlätta

Litteraturprojektet i en av klasserna är över. De har arbetat med olika litterära epoker och slutredovisningen har skett i form av en utställning och en presentation för den egna klassen och för en parallellklass. Att redovisa för ytterligare en klass skapade oro hos vissa – trots att de känner varandra väl vid det här laget. […]

Att dela kunskap

I en av mina klasser har vi jobbat mycket med berättande. Vad kännetecknar en god berättelse? Egentligen. De har skrivit, reflekterat, läst, skrivit om och läst igen. Det har varit en lång resa, många var från början motvilliga eller ovana läsare. Idag är det en ren fröjd att se och höra vilka fullfjädrade berättare och […]

Projektstart: Tema Hembygd och Google+

Minst en gång per termin bryter vi det vanliga schemat på allmän linje och har ett två- till fyraveckors ämnesövergripande tema. Denna gång hade vi valt att undersöka begreppet Hembygd och vad det kunde betyda. Detta fick också bli starten på vårt projekt Hållbar digitalisering. Tidigare terminer har vi haft någon temauppgift som skett på […]