Tag Archives: temaarbete

Nervös start

Påverkansprojektet har precis lanserats i en av klasserna. Syftet med delkursen är att öva sig i projektmetodik och att träna handlingskompetens. Målet är att åstadkomma någon form av förändring, antingen i attityd eller i sak.  I brist på slagfärdigt namn går projektet just nu under arbetsrubriken ”Något vi vill ändra på – till det bättre”. […]

Projektstart: Tema Hembygd och Google+

Minst en gång per termin bryter vi det vanliga schemat på allmän linje och har ett två- till fyraveckors ämnesövergripande tema. Denna gång hade vi valt att undersöka begreppet Hembygd och vad det kunde betyda. Detta fick också bli starten på vårt projekt Hållbar digitalisering. Tidigare terminer har vi haft någon temauppgift som skett på […]