Tag Archives: sociala medier

Matte på Google+

I en av mina mattegrupper så har deltagarna läst i egen takt. Det har varit en blandad grupp där en del skulle läsa hela kursen och det mesta var nytt, en del hade kanske bara några moment kvar att komplettera från föregående år, och så alla varianter där emellan. Här har det varit svårt att […]

Utvärdering

Idag har de utvärderat sitt påverkansarbete. På frågan om vad som varit sämst med projektet handlade ingen om verktygen eller uppdraget. De pekade istället ut problem kring själva samarbetet. När jag ställde frågan om vad de tar med sig från projektarbetet handlade det framför allt om nya kunskaper i att driva påverkan via sociala medier […]

Slutet närmar sig

I dag har det redovisat sina projekt för kamraterna i klassen. De fick berätta om upplägg, kommunikationsstrategier, val av plattformar och resultat i förhållande till uppställda mål. Det var otroligt spännande att lyssna till, framför allt blev jag imponerad över allvaret i deras engagemang. Så här i slutet av läsåret har många nya förmågor trätt […]

Fler förmågor

En reflektion i mitten av projekttiden: kravet på att använda sociala medier i påverkansprojektet kräver mer diversifierade kompetenser. Förutom den klassiska formuleringsförmågan och förmågan att samla och bearbeta information, så kräver även de sociala medierna mer av struktur, strategitänk, estetik, tekniskt kunnande och inte minst förmåga att nätverka. Kanske kan detta leda till att fler […]

Full fart

Nu: full fart i påverkansarbetet. Grupperna har formats och syftet klarnat tror jag. Ingen är längre avvaktande, utan de flesta tar uppgiften på stort allvar. Alla vill vara med och påverka! De har format tre olika grupper. Den största gruppen, Attitydupplysningen, ska jobba för att förändra dåliga attityder i samhället. En annan grupp ska arbeta […]

Avvaktande

I veckan hade vi ett helpass om hur sociala medier kan användas för att påverka och för att skapa opinion. En projektsida i form av blogg eller wikispace kommer att vara obligatorisk för varje grupp. Minst en kanal, exempelvis facebook, youtube eller twitter, måste även ingå i projektet. En länksamling har gjorts i ordning med handledningar […]

Film kan underlätta

Litteraturprojektet i en av klasserna är över. De har arbetat med olika litterära epoker och slutredovisningen har skett i form av en utställning och en presentation för den egna klassen och för en parallellklass. Att redovisa för ytterligare en klass skapade oro hos vissa – trots att de känner varandra väl vid det här laget. […]

Nervös start

Påverkansprojektet har precis lanserats i en av klasserna. Syftet med delkursen är att öva sig i projektmetodik och att träna handlingskompetens. Målet är att åstadkomma någon form av förändring, antingen i attityd eller i sak.  I brist på slagfärdigt namn går projektet just nu under arbetsrubriken ”Något vi vill ändra på – till det bättre”. […]

Projektstart: Tema Hembygd och Google+

Minst en gång per termin bryter vi det vanliga schemat på allmän linje och har ett två- till fyraveckors ämnesövergripande tema. Denna gång hade vi valt att undersöka begreppet Hembygd och vad det kunde betyda. Detta fick också bli starten på vårt projekt Hållbar digitalisering. Tidigare terminer har vi haft någon temauppgift som skett på […]