Tag Archives: närvaro

Närvarorapportering i Google Drive

Vi har tidigare haft ett väldigt omständligt system för att samla in och räkna ihop deltagarnas närvaro. Först har det först in med penna i en pärm efter varje lektion. Sedan har detta varje vecka räknats samman manuellt för att sedan föras in i ett excelark där en viss grad av automatiserad uträkning sker och […]