Tag Archives: Google Drive

Matematik i egen takt

Jag har en blandad grupp där deltagare läser både matematik 1 och 2. De är på olika ställen i kursen och läser alla i egen takt. Detta var svårhanterligt och mycket tidskrävande innan jag hade integrerat digitala verktyg i upplägget. Deltagare satt mycket och bara väntade på att få hjälp och jag kände mig ständigt […]

Genomgång

Alla i pilotklassen har nu skrivit på låneavtal med regler för hur datorn får användas.  I övrigt känns det som att vi har presenterat CB och alla dess tillägg både på längden och tvären. Vi har pratat om hur vi kommer att arbeta med datorerna. Bland annat har vi introducerat Google Drive för samtliga deltagare. […]

Närvarorapportering i Google Drive

Vi har tidigare haft ett väldigt omständligt system för att samla in och räkna ihop deltagarnas närvaro. Först har det först in med penna i en pärm efter varje lektion. Sedan har detta varje vecka räknats samman manuellt för att sedan föras in i ett excelark där en viss grad av automatiserad uträkning sker och […]

Verktyg för samarbete

I projektet vill vi pröva olika digitala verktyg som kan användas på olika sätt i skolan för att underlätta och effektivisera arbetet. Ett första steg i detta är att vi i projektgruppen testar olika verktyg i vårt arbete med projektet. På detta sätt kan vi bekanta oss med dem och hitta vilka som kan fungera […]