Tag Archives: Diigo

Verktyg för samarbete

I projektet vill vi pröva olika digitala verktyg som kan användas på olika sätt i skolan för att underlätta och effektivisera arbetet. Ett första steg i detta är att vi i projektgruppen testar olika verktyg i vårt arbete med projektet. På detta sätt kan vi bekanta oss med dem och hitta vilka som kan fungera […]