Om

Hållbar digitalisering var ett projekt på Lidingö folkhögskola inom FlexLär 2013.

På denna sida har vi sökt beskriva de erfarenheter och lärdomar vi har fått när vi har kompletterat det fysiska klassrummet med det ”digitala klassrummet”. Vi har undersökt och prövat olika verktyg och tjänster för att ytterligare höja framgångsmöjligheterna för våra deltagare. Vi har lyft in sociala medier i undervisningen och sökt öka deltagarnas möjligheter att göra sig hörda och påverka på nätet. Denna omställningsprocess vill vi dela med oss av för att underlätta för andra som vill pröva samma sak.

På bloggen (avsnittet Vår resa… här på sajten) har vi löpande dokumenterat denna process genom erfarenheter och reflektioner kring vårt arbete med en hållbar digitalisering. Resten av sajten beskriver de verktyg och förhållningssätt som har fungerat bäst för oss.

Projektet har genomförts av Joakim Bergeå och Nadja Debove på Lidingö folkhögskola med hjälp av kollegor och deltagare. Vi undervisar båda i ämnet hållbar utveckling och denna kurs har fått vara vår experimentverkstad. Därifrån kommer projektnamnet Hållbar digitalisering. Joakim undervisar även i matematik och Nadja i svenska och internationella relationer. Har du frågor eller funderingar kring projektet så är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.

Joakim Bergeå: Epost, Twitter, Google+, Facebook

Nadja Debove: Epost

Kommentera