Om digitalt lärande

Varför arbeta med digitalt lärande?

Ett av skälen till att använda sig av it-baserade lösningar i undervisningen är att skapa möjligheter för deltagare att utveckla sin nätkompetens och att förbereda dem för kommande yrkeskrav. Ytterst handlar det om att lära sig att kommunicera, söka ny kunskap, skapa och lära med hjälp av moderna teknik – i alla ämnen.
Ett annat skäl till att använda sig av digitala lösningar är att främja delaktigheten bland deltagarna, särskilt hos dem som annars inte tar så stor plats i klassrummet. Det digitala lärandet skapar, med sina olika verktyg och plattformar, helt enkelt större möjlighet för fler att synas och höras.

Vad menar vi med digitalt lärande?

Digitalt lärande handlar om att komplettera det fysiska klassrummet med en digitaliserad lärplattform. Ytterst handlar det alltså om att utnyttja olika webbaserade verktyg, surfplattor, och smarta telefoner i undervisningen. Digitalt lärande handlar alltså inte om att ersätta lärarledd undervisning utan om komplettera och utveckla de pedagogiska verktygen i klassrummet.

För vem?

Folkhögskolan ska erbjuda en lärandemiljö som är tillgänglig för alla. De digitala lärplattformarna öppnar upp för lärare att variera och utveckla sina undervisningsmetoder. I bästa fall kan detta leda till en öka tillgänglighet, främst för deltagare med särskilda behov.