Ett första steg

När man vill gå över till att börja använda sig av digitala verktyg och sociala medier så är det ofta väldigt mycket nytt att lära. Man ska både hitta själva verktygen och lära sig hur man använder dessa, men man behöver också fundera kring i vilket syfte dessa digitala hjälpmedel ska integreras i verksamheten. Det är också viktigt att bygga upp ett nätverk med människor och forum där man kan få hjälp och inspiration. Detta brukar betecknas som ens personliga lärmiljö och personliga lärnätverk (PLM och PLN).

Många verktyg har egna supportforum där man kan lära mycket, men det finns också många diskussionsgrupper på olika sociala medier där man kan få väldigt mycket hjälp och/eller tips och idéer. Det finns så klart många bloggar på ämnet och på Twitter strömmar det ut tweets kring hur man kan integrera det digitala i sitt arbetssätt. För att kunna göra en hållbar digitalisering av verksamheten är det viktigt att kliva in i detta och börja bygga upp sin egen PLM. Då kan man undvika vanliga fallgropar och istället åka snålskjuts på andras erfarenheter och på så sätt utveckla verksamheten både snabbare och säkrare. Den här hemsidan är tänkt som en första anhalt på denna resa, men för att lyckas uppnå en hållbar digitalisering så krävs det också att man fortsätter vidare och utvidgar sitt PLN.

Under Länkar så hittar du tips på bl.a. intressanta diskussionsgrupper att följa.