Matematik

”Digital whiteboard” och flippar

Vi ska gå igenom ett nytt avsnitt idag. Inför lektionen har alla fått i läxa att titta igenom en 5-minutersfilm som jag gjort i Explain Everything som beskriver de grundläggande begreppen och tillvägagångssätten för avsnittet. Själva filmen har jag lagt i min Drive och sedan förkortat länken med hjälp av Bitly. Denna länk har jag lagt upp i matteklassens grupp på Google+ så att alla lätt kan komma åt den, även ifrån mobilen. Med statistikfunktionen i Bitly så kan jag innan lektionen få en uppfattning om hur många som har klickat på länken och tittat på filmen.

Jag börjar lektionen med att vi räknar några uppgifter tillsammans. Jag har min surfplatta med penna (Note 10.1) trådlöst kopplad till projektorn, så att jag kan rita och skriva på plattan och allt visas stort på klassrumsväggen. Alla uträkningar vi gör tillsammans finns sedan sparade på min surfplatta så att jag efter lektionen kan justera eller komplettera dessa och sedan lägga upp allt som bilder på Google+. Det gör att deltagarna kan fokusera på vår gemensamma uträkning på väggen och behöver inte frenetiskt sitta och försöka skriva av allting samtidigt, eftersom de får tillgång till dessa anteckningar senare.

Efter en kort rast får de fortsätta att räkna på egen hand. Eftersom de har fått den grundläggande genomgången redan innan lektionen så behöver jag inte lägga så mycket lektionstid på gemensam genomgång, utan kan använda den största delen av lektionen till att gå runt och handleda de deltagare som behöver hjälp. En del har svårt att sitta still och bara räkna en hel lektion, så det är tillåtet att ta en kort paus för att ta fram mobilen och spela King of Math, ett mobilspel som tränar huvudräkning på ett kul sätt. Efter lite spelande brukar de kunna ta nya tag med penna och papper igen.

När lektionen närmar sig sitt slut tar alla fram mobilen eller en lånedator och fyller i ett kort formulär som jag gjort i Google Formulär. Där får de fylla i både hur mycket de hängde med i videoflippen och den gemensamma räkningen i början och hur de har kunnat jobba på egen hand på lektionen. De kan även fylla i om det är något särskilt de behöver hjälp med eller vill att vi tar upp i helklass. Detta gör att jag snabbt kan få en överblick direkt efter lektionen över hur klassen hänger med och fånga upp om det är några som behöver extra stöd.

 

Blandad grupp och räkna i egen takt

Jag har en blandad grupp där deltagare läser både matematik 1 och 2. De är på olika ställen i kursen och läser alla i egen takt. Detta var svårhanterligt och mycket tidskrävande innan jag hade integrerat digitala verktyg i upplägget. Deltagare satt mycket och bara väntade på att få hjälp och jag kände mig ständigt otillräcklig. Nu, däremot, flyter undervisningen på och alla är sysselsatta och jobbar på. Grunden är inspelade videogenomgångar (sk flippar), ett diskussionsforum och ett googleformulär.

Flipparna består dels av eget material skapat i Explain Everything, en samling bra youtubeklipp av andra mattelärare samt ett webbläromedel med övningar och genomgångar. Det gör att deltagarna har tillgång till genomgångar när de ska börja på ett nytt avsnitt. Dessa kan de titta på flera gångar när de behöver dem, både hemma eller i skolan. Jag behöver därför inte lägga lektionstid på genomgångar för enskilda deltagare utan går istället runt och fyller på med förklaringar och exempel när flipparna behöver kompletteras. Om någon behöver hjälp och jag är upptagen med en annan elev så kan eleven ta fram mobilen/datorn och själv titta på en film som ofta räcker för att eleven ska komma vidare.

Vi har även ett diskussions- och informationsforum på Google+ där jag samlar länkarna till olika webbresurser och flippar, men där deltagarna även kan posta inlägg när de behöver hjälp. Många kör fast när de räknar hemma och saknar någon som kan hjälpa dem komma vidare. De kan då ta en bild på uppgiften med mobilen och en bild på deras försök till lösning och posta dessa på forumet under ”Mattehjälp”-kategorin. Jag eller någon klasskamrat kan då snabbt se detta och skriva eller rita en ledtråd, förslag eller ibland fullständig lösning och posta tillbaka. Detta blir då också en lösningsbank för alla att använda sig av när de kör fast.

På slutet av varje lektion får alla fylla i ett googleformulär. Där utvärderar de dagens lektion och skriver vad de har gjort, hur det har gått att räkna sedan förra lektionen och de får också fylla i vad de planerar att göra tills nästa lektion. Detta uppmuntrar till eget ansvar för sina studier och deltagarna blir också själva snabbt medvetna om när de inte riktigt fokuserat på matten som de borde. Alla svaren hamnar automatiskt i ett kalkylark där de sorteras och färgformateras med olika formler så att jag får en tydlig sammanställning av vad varje elev gör just nu och hur det går. När deltagaren t.ex. fyller i att det har gått bra och förstått vad den jobbat med etc, så markeras det automatiskt i grönt och motsatt självbedömning lyser då i stället rött i kalkylarket. Det gör det enkelt för mig att hålla koll på var alla ligger och vad de behöver hjälp med. Det finns även ett fält där de kan fylla i om de önskar extra genomgångar på något avsnitt och jag kan då i så fall göra nya flippar efter deras behov.