Flippar

Prezi

preziDetta är ett presentationsverktyg som går bortom det linjära tänkandet i vanliga PowerPoint. Här arbetar man istället med ett stort ark som man kan skriva och rita på, infoga bilder eller filmer, etc. Man skapar sedan sin presentation genom att lägga upp en ”stig” över sitt ark där man kan zooma in och ut, snurra och vrida för att framföra sitt budskap.

Detta gör att man rör sig över ett landskap där olika innehåll har ett rumsligt förhållande till varandra istället för ett rakt linjärt förhållande som i traditionella presentationer. Man kan också lägga till ljud till sin ”stig” och på detta sätt skapa en interaktiv presentation som deltagare kan studera på egen hand i egen takt.

Man kan även samarbeta flera stycken i samma Prezi och t.ex. skapa mindmaps eller flödesscheman. Alla förändringar syns i realtid liknande dokumenthanteringen i Google Drive.

Här är ett exempel på en föreläsning om ekolsystem som är gjord i Prezi.

Screencast-o-matic

screencastomaticDetta är ett verktyg för att göra skärminspelningar på en dator. Man kan t.ex. spela in webbläsaren när man loggar in och hanterar någon webbtjänst, eller spela in hela skrivbordet på datorn för att demonstrera olika funktioner. Man kan också spela in när man visar t.ex. en powerpoint och prata till och på så sätt skapa en film med föreläsningen. Verktyget är lättanvänt och intuitivt. Det finns både som gratisverktyg direkt via webbläsaren och som programvara man installerar på datorn. För att kunna spela in i längre än 15 minuter krävs en licensavgift. Det går att exportera filmerna direkt till bl.a. Google Drive, YouTube och Vimeo.

 

Explain Everything

explainHar man tillgång till en iPad eller Androidplatta och vill skapa en film där man illustrerar saker genom att rita så är detta det i särklass bästa verktyget. Det går att infoga bilder och text och rita direkt på skärmen samtidigt som man pratar. Filmerna kan sedan enkelt exporteras till olika lagringstjänster. Här är ett exempel på en film om Pythagoras sats som är gjord i Explain Everything.

 

Under rubriken Ljud och bild hittar du ytterligare verktyg som kan användas för att skapa flippar.