Planering och översikt

Trello

trello

Trello är ett utmärkt verktyg för att enskilt eller tillsammans med andra planera och hålla koll på projekt av olika slag. Verktyget är visuellt och intuitivt och har många smarta funktioner. För varje projekt skapar man ett antal kategorier som visualiseras med olika staplar, t.ex. ”Att göra”, ”Pågående” och ”Färdigt”. I varje kategori skapar man sedan kort med uppgifter som ska göras. De kan kompletteras med t.ex. att-göra-listor, bilder, länkar, deadlines, färgetiketter, kommentarer eller vem/vilka som ansvarar för uppgiften. Dessa kort kan sedan flyttas mellan olika staplar allteftersom de bearbetas. Man kan även se alla uppgifter i en kalendervy där man ser när uppgifter ska vara klart. Förutom att använda Trello för projektplanering, så fungerar verktyget även utmärkt vid handledning och mentorskap för deltagare som behöver hjälp att strukturera sina studier. Verktyget är gratis och fungerar både i webbläsaren och i mobilen.

 

Realtimeboard

realtimeboard

Med detta verktyg får man en arbetsyta online som man kan skriva och rita på tillsammans. Det fungerar som en oändlig anslagstavla/whiteboard där man t.ex. kan klistra upp postit-lappar eller dokument ifrån Google Drive. Man kan enkelt skapa mindmaps och flödesscheman för att få en visuell överblick över det man arbetar med.

  Google Kalender