Svenska och Google Drive

Referat

I klassen ska vi nu arbeta med att skriva referat. Jag har flera dyslektiker och andraspråkselever, liksom några lässvaga. Det är en utmaning att hitta texter som passar, men jag hittar till slut några som jag blir nöjd med. Innan jag väljer definitivt så försäkrar jag mig om att de är sökbara på nätet.
När jag är klar skriver jag en instruktion om hur man skriver referat och hittar på några övningsexempel. Längst ned i dokumentet lägger jag upp länkarna till texterna de ska skriva referat på. Strax innan lektionen börjar, delar jag detta med alla via Teacher Dashboard. Det tar mindre än en minut att göra.

   Den här gången bestämmer jag mig för att först göra en muntlig genomgång i klassen. Jag vill ha ögonkontakt och en levande diskussion kring skrivandet. De får lyssna och anteckna för hand, inga datorer den här gången. Efter genomgången får de öppna sina datorer och dokumentet med instruktioner, exempel och text som ligger i allas Drive.

   Under resten av lektionen arbetar alla med de övningsexempel jag har lagt upp. Jag får tid att gå runt, hjälpa och läsa deras utkast. Flera av deltagarna väljer att lyssna på texten med hjälp av chrometillägget “Select and Speak”. Andra ser jag använder sig av “Clearly” för att underlätta läsningen. Några sitter även med Google translate.

   Det jag vinner på i detta moment är framför allt TID, trots att jag gör en genomgång på tavlan. Jag slipper kopiera och dela ut papper och deltagarna slipper att leta efter penna och papper att skriva på. På detta sätt undviker jag oron i klassrummet. Därutöver är textbearbetning på datorn betydligt mer effektiv än på papper. Dessutom finns allt samlat på ett ställe, ingen röra. Läxan med instruktioner finns i datorn hemma, ett underverk med tanke på att många av våra deltagare har svårt med struktur och organisation.

 

Ett eget prov om Antiken

Vi har under en tid arbetat med epoken Antiken i litteraturhistoria. Jag har föresläst en del och den här gången har jag TVINGAT deltagarna att ta lektionsanteckningar. De har fått öppna ett särskilt dokument i sin Drive som de fått döpa till just anteckningar. Det här anteckningstvånget har jag bara infört under undervisningen i litteraturhistoria. Min tanke är att de ska öva sig i att dokumentera. Jag går senare in och kommenterar deras sätt att anteckna och ger tips på hur man kan strukturera och utveckla detta.

    Innan vi går in på Medeltiden funderar jag på hur jag skulle kunna examinera detta moment. Jag tänker att det vore intressant att utnyttja våra chromebooks, nätet och deras anteckningsövningar. Jag beslutar mig därför för att deltagarna ska få konstruera ett eget prov med fem frågor om den litterära antiken. De ska själva besvara frågorna. De får använda sig av böcker som jag tagit med till lektionen, men också av sina anteckningar och av nätet.

    Många tycker att det är ett märkligt sätt att arbeta på, men efter ett tag kommer de flesta igång. Både frågorna och svaren visar på ett ganska bra sätt vilken ambitionsnivå deltagaren har. Det visar också på hur väl deltagarna kan söka ny kunskap och bearbeta information. De får kvällen på sig att komplettera sitt dokument. I loggen kan jag se vilka som har gått in senare för att bearbeta sin text.

 

Novellen – processorienterat skrivande på Google Drive

Mina elever ska skriva novell. Och jag vill jobba med ett processorienterat skrivande. De senaste åren har jag använt Google Drive för detta arbete – det är helt oslagbart! Jag går igenom teknik, struktur, miljö- och personbeskrivningar, den dramaturgiska kurvan och avslutning. De får öva. sedan lägger jag upp länkar till inlästa noveller. Det blir alltid mycket bättre när skådespelare läser upp, än när jag gör det! Tanken är att de ska lyssna och sedan får de analysera efter ett schema som jag lagt upp via Teacher Dashboard. Detta moment gör de i klassrummet.

   Med alla dessa förkunskaper är det nu dags för dem att kasta sig ut i det kreativa skrivandet! De får ett antal lektioner på sig att skriva ett första utkast. Alla sitter i klassrummet och jag kan lova att det är total koncentration. Tidigare har vi fått vandra iväg till datasalen, vilket i sig är en pedagogisk mardröm. Störningsmomenten är alldeles för många och jag kan inte hjälpa eller övervaka på det sätt jag vill. Att deltagare har varsin dator i klassrummet är en ren vinst för alla, särskilt för några av våra elever som har svårt att koncentrera sig.

   När de väl kommit igång i Driven kan jag följa deras arbete. Jag är noga med att ge kontinuerlig respons. Det känns oerhört viktigt att hela tiden vara närvarande i deras textarbete. Det är att ta själva processen på allvar och att avdramatisera deras förhållande till texten. Jag tror att just detta är en viktig förutsättning för utveckling. En del som har svårt med meningsbyggnad använder sig av tillägget AppWriter. Den läser upp texten. Ibland kan det underlätta.

   När det första utkastet är klart vet jag vilka deras utmaningar är och vad de behöver arbeta med. Utifrån denna kunskap kan jag skräddarsy en genomgång om språkriktighet i klassrummet. Det kan handla om allt från satsradning och meningsbyggnad till hur man använder personliga pronomen. Innan detta har jag sett till att rätta deras texter. De får alltså gå in och arbeta om efter min genomgång. Varje gång de rättar markerar de uppgiften som löst. Jag har kolla på att de bearbetar och de får möjlighet med att förbättra en text som de själva äger. Jag tror att det känns betydligt mer relevant för dem än om jag hade delat ut övningar. Det finns alltså enorma fördelar med att använda driven i det här arbetet. Både för mig som pedagog och för deltagarna och deras sätt att arbeta och utveckla sitt skriftliga språk.