Tillgänglighet

Select and Speak

selectandspeak

Det här Chrome-tillägget är en gratis talsyntes. Det kan användas för att få i stort sett all text på webben uppläst, dock inte på dokument i Google Drive.

 

AppWriter Cloud

appwriterDetta tillägg är en talsyntes och ordprediktion med liknande funktionalitet som Select and Speak, men med skillnaden att det även går att använda på dokument som ligger i Google Drive. Det finns flera talsynteser för webben, men väldigt få på svenska som fungerar i dokument i Google Drive. Man kan välja att få sin text uppläst direkt som man skriver den eller mening för mening. Är skolan ansluten till Google Apps så kan man köpa en skollicens som gäller för alla användare på den egna domänen.

 

Clearly

Evernote ClearlyClearly är ett tillägg som kan användas för att rensa bort “onödig” information på webbsidor. Exempelvis sorterar det bort reklam, annonser och pop-ups och gör t.ex. en artikel betydligt mer läsvänlig. Bara text och bild som hör till själva artikeln syns. Har man ett Evernote-konto kan man sedan enkelt spara texten i sitt konto där, då Clearly är ett verktyg framtaget av Evernote. Det går dock utmärkt att använda även utan ett konto hos Evernote. Du kan läsa mer om Evernote under Sorteringsverktyg.