Skriva och samarbeta

Allmänt

Google DriveGoogle Drive är som din hårddisk, fast den ligger i molnet (på nätet). Här kan du spara alla slags filer, organiserade i mappar. Man kan enkelt dela dokument eller hela mappar med andra. Google Drive är också ett office-paket med en mängd program för att hantera olika typer av dokument och filer.

Den stora fördelen med Drive är att det är gratis och att det går att komma åt varsomhelst, så länge du har en internetuppkoppling. Programmen har också en mängd funktioner som gör dem mycket väl anpassade för utbildningsverksamhet. Deltagare behöver inte köpa licenser till dyr programvara för att kunna arbeta hemma, utan allt är åtkomligt från en webbläsare.

I följande avsnitt kommer vi presentera tre verktyg som ger stora möjligheter att utveckla och förbättra studiesituationen för deltagarna och arbetsförhållandena för lärarna.

 

Google Dokument

Google Dokument är ett ordbehandlingsprogram med de flesta funktioner man behöver för vanlig användning. Verktygets integrering i Google Drive gör att det också får en rad funktioner som gör det väl anpassat för samarbetssituationer och undervisning.

Ett dokument kan delas med flera användare. Detta gör att flera användare kan vara inne och redigera i samma dokument samtidigt. De ser då varandras markörer på skärmen och de ändringar som någon gör dyker upp direkt på de andras skärmar. Man behöver alltså inte skicka olika versioner fram och tillbaka, utan de som samarbetar skriver bara i ett enda dokument som är tillgängligt för alla hela tiden. Alla redigeringar sparas automatiskt och finns kvar i en historik. Det går alltså att bläddra bakåt i tiden och se alla redigeringar som har gjorts och av vem ända tillbaka till att dokumentet skapades.

Det går också att göra googlesökningar inifrån själva dokumentet. Man får då upp en spalt till höger med sin sökning. Därifrån kan man sedan enkelt infoga bilder eller källhänvisningar från sidor man hittat.

Google Kalkylark

Google Kalkylark motsvarar i stort t.ex. Excel eller OpenOffice Calc, med skillnaden att Google Kalkylark, precis som Google Dokument, sparar sina filer i molnet. Det går alltså att samarbeta i kalkylark på samma sätt som i dokument och hela versionshistoriken finns alltid sparad om något blir fel och man behöver gå tillbaka till en tidigare version.

Samarbetsfunktionerna gör bl.a. att det fungerar utmärkt som t.ex. närvarorapporteringssystem. Varje lärare fyller i de deltagare som var närvarande eller frånvarande vid varje lektion och kalkylfunktioner räknar sedan automatiskt ut närvaro, mm. På detta sätt är det möjligt för personalen att hela tiden ha en aktuell bild över deltagarnas närvaro. En mall för ett sådant system kan du hitta genom att klicka här.

Google Formulär

Google Formulär är ett verktyg för att skapa och hantera formulär som fylls i från webben. Svaren kan man antingen få i ett kalkylark i Google Drive, eller automatiskt sammanfattade med snygga diagram till de olika svarsfrekvenserna. Man kan välja mellan en rad olika typer av frågor till formuläret, t.ex. välja från lista, kryssa flera alternativ, välja på en skala, fritext, etc. Detta verktyg är särskilt användbart vid t.ex. utvärderingar, quiz eller någon form av avstämning. Du hittar olika exempel på hur man kan använda detta i avdelningen Lektionsexempel.

Teacher Dashboard

haparaEn ostrukturerad Drive kan bli ohanterligt rörig, särkilt om man har många deltagare i olika klasser. För att avhjälpa detta och väsentligt underlätta administrationen av Google Apps olika produkter så har vi använt oss av verktyget Teacher Dashboard från Hapara. Genom detta verktyg så skapas en mappstruktur som automatiskt skapar mappar för varje deltagare och varje ämne och sedan delar dessa med berörda lärare. Detta gör att deltagare från start får mappar för varje ämne som den lägger sina dokument i och dessa dokument blir då automatiskt delade till sina lärare. Genom Teacher Dashboard kan läraren också få en översikt ur ett fågelperspektiv över en klass med en sammanställning av de senast redigerade dokumenten per deltagare. Använder man sig av Chromebooks i klassrummet så kan man via tillägget Remote Control se och kontrollera vilka flikar som deltagarna har öppna. Det kan användas för att stävja att datorerna används för annat än skolarbete på lektionerna, men gör det också väldigt smidigt att få hela klassen (eller en grupp) att gå in på t.ex. en hemsida eller en utvärdering, etc. Man kan då enkelt skicka ut en länk som automatiskt öppnas upp på allas datorer och ingen behöver försöka skriva av en webbadress. Under Lektionsexempel kan du få flera exempel på hur detta verktyg kan användas i undervisningen.

Observera att det krävs att skolan har en egen domän i Google Apps for Education för att kunna använda Teacher Dashboard. Det fungerar alltså inte med privata gmail-konton.