Verktyg

Det finns en nästintill oändlig uppsjö digitala verktyg tillgängliga idag. Att hitta de bästa verktygen som passar den verksamhet man har är inte lätt. Vi vill här dela med oss av de verktyg som har fungerat för oss och som vi använt oss av mest. De är sorterade i olika kategorier efter vilken funktion de fyller i studiesammanhang. Länkar till de olika verktygen hittar du under Länkar.

När man ska integrera digitala hjälpmedel i undervisningen är det viktigt att noga fundera kring vilken funktion de fyller och på vilket sätt de underlättar eller berikar det man vill åstadkomma. Annars är det lätt att hamna i en digitalisering som i slutändan inte hjälper deltagarna att bättre nå sina mål.

Vi har valt att dela in verktygen i följande kategorier:

Skriva och samarbeta

En central del i skolarbetet är skrivande i olika former och att samarbeta med andra kring olika uppgifter. Det är då t.ex. viktigt att dokument är lätt åtkomliga och organiserade på ett tydligt sätt. Här beskriver vi Google Drive och hur det kan användas för detta.

 

Kommunikation

Digitala forum av olika slag ger möjlighet att dela information så att alla deltagare alltid kan komma åt den senaste informationen och hålla sig uppdaterade om de t.ex. skulle missa någon lektion. Här visar vi på hur de verktyg som ingår i Google Apps kan användas för detta.

 

Sorteringsverktyg

Det finns många verktyg för att organisera och sortera länkar och material från internet. Både elever och lärare har stor nytta av detta. Här hittar du de verktyg som har fungerat bäst för oss.

 

Tillgänglighet

Här presenterar vi några verktyg som underlättar arbetet för de som t.ex. har läs- och skrivsvårigheter.

 

Planering och översikt

Denna kategori tipsar om verktyg som hjälper till att göra tydliga översikter eller projektplaneringar. De har funktioner för samarbete som underlättar arbetet med gemensamma projekt.

 

Ljud och bild

Här hittar du några verktyg för att skapa och dela ljud, bild och film.

 

Flippar

Här tipsar vi om några verktyg för att skapa så kallade Flippar, dvs korta videofilmer eller presentationer som deltagare kan titta på hemifrån för att kunna vara inlästa och förberedda inför en lektion.