Digitalt lärande

Denna avdelning innehåller:

 

Om digitalt lärande

En kortfattad beskrivning av vad vi menar med digitalt lärande.

 

Ett första steg

Här beskriver vi vikten av att bygga upp ett kunskapsnätverk för att lyckas med en digitaliseringsomställning.