Välkommen!

ScreenClip

Denna webbresurs är tänkt som stöd för lärare som vill komplettera sitt fysiska klassrum med ett ”digitalt klassrum”. Med det menar vi att använda sig av olika digitala verktyg för att öka tillgängligheten och flexibiliteten, men också ge ökade möjligheter för studieframgång för deltagare med behov av särskilt stöd.

Här kan du hitta tips på hur man kommer igång med en sådan ”digital omställningsprocess”. Här ges också förslag på bra digitala verktyg och exempel på hur de kan användas i klassrummet. En rad länkar till inspirerande bloggare, bra resurser, etc kan du också finna.

Materialet är producerat 2013 av Lidingö folkhögskola för Folkbildningsnätet och det är framtaget genom att vi gjorde just denna omställningsresa. Här presenteras de erfarenheter vi fått av detta och du kan också följa denna process från starten till slutproduktion under avsnittet Vår resa mot en hållbar digitalisering.